Til fagfolk

Jeg tilbyder undervisning og oplæg indenfor de områder, hvor jeg har særlig viden eller erfaring, dvs. primært psyko-socialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund eller ledelse og samarbejde på pædagogiske arbejdspladser. Undervisningen kan være enkeltstående foredrag, faglige dage eller forløb med cases og gruppearbejde.

Læs også om psykologsamtaler, supervision eller udviklingsprocesser, seminarer og personaledage og samarbejdssamtaler/mægling.