Samtaleforløb

Samtaler kan være så meget. Fra den venlige small-talk med grønthandleren til den intime snak med en ven eller partner.

Psykologiske samtaler
Samtaler med en psykolog foregår i et særligt rum. Psykologen er uvidende om dig – eller jer – udenfor samtalerummet og kan derfor kun forholde sig til, hvad der kommer til udtryk i samtalen. Formålet med samtalen er at hjælpe og støtte til at finde mening med de ting, der er hændt og den livssituation, du står i. Sammen finder vi frem til hvilke muligheder, udfordringer og valg, du står foran.

Der er ingen begrænsninger på hvilke emner du kan tage op i samtalerne med mig. Vi kan tale om tidligere oplevelser og hvilken betydning de har for dit liv i dag. Vi kan tale om forholdet til familien, partneren eller vennerne. Vi kan tale om uddannelsesliv, arbejdsliv eller sexliv. Vi kan tale om vold, traumer eller overgreb, hvis det er i din bagage.

Psykologiske samtaler med mig er en mulighed for, i et fortroligt rum, at vende tanker og overvejelser om din livssituation og aktuelle udfordringer. Et samtaleforløb er en mulighed for, i en periode, at sætte fokus på dit liv.  Eller jeres liv, hvis I kommer som par.

Fortrolighed
Samtalerummet er et fortroligt rum. Det betyder, at alt hvad der bliver sagt i rummet bliver mellem os; med mindre vi aftaler noget andet. Psykologer har tavshedspligt, hvilket indebærer, at der skal være et samtykke med klienten, hvis jeg skal videregive oplysninger til andre.

Erklæringer og udtalelser
Ind i mellem bliver jeg bedt om at lave udtalelser eller erklæringer om klienter til fx. jobcentre, egen læge eller uddannelsesinstitution. Jeg vil altid sikre mig, at du samtykker til en sådan erklæring eller udtalelse, inden jeg skriver den.

Læs også om supervision, undervisning eller udviklingsprocesser, seminarer og personaledage og samarbejdssamtaler/mægling.