Velkommen

Ved at tale om og tænke over vores vilkår og muligheder, kan vi finde nye veje i arbejdet med at blive mere os selv – som mennesker og som fagfolk.

Jeg har mange års erfaring med at lede forløb, hvor vi sammen skaber mening og giver plads til at reflektere:

Jeg har særlige erfaringer med unge med etnisk minoritetsbaggrund, der føler sig klemt mellem familiens krav og ønsker, og deres egne ønsker og omgivelsernes forventninger.