Supervision

Supervision er personlig vejledning og faglig refleksion over dilemmaer, der møder én i arbejdet. Jeg giver supervision til fagfolk og til plejefamilier.

Supervision til professionelle
Gennem mit firma Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder jeg supervision til fagfolk og her især til professionelle, der arbejder med etniske minoriteter. Supervisionen kan foregå enten på arbejdspladsen eller i mine lokaler. I behøver ikke være fra samme arbejdsplads, men skal have nogenlunde samme målgruppe indenfor det psykosociale eller socialpædagogiske arbejdsfelt. I vælger hvilke temaer eller problematikker, I ønsker at få supervision på, og jeg giver vejledning og leder fælles refleksioner om de dilemmaer og konflikter, der opstår i forbindelse med den enkelte problematik, med jeres samarbejde eller i forhold til bestemte borgere, børn, unge og voksne.

Send din uforpligtende forespørgsel til Inge Loua på psykolog@ingeloua.dk eller ring til mig på tlf. 3066 8343.

Jeg har erfaring med supervision til følgende personalegrupper:

  • Pædagogisk personale i fritidstilbud og ungdomsklub
  • Pædagogisk personale på dagbehandlingsinstitutioner, døgninstitutioner, opholdssteder
  • Ungdomsrådgivere og udegående medarbejdere
  • Medarbejdere på krisecentre
  • SSP- og gademedarbejdere
  • Sundhedspersonale i hjemmepleje og rehabilitering

Supervision til plejefamilier
Gennem Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder vi supervision til plejefamilier med større børn eller unge. Vi har særlige erfaringer med plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund, og uledsagede mindreårige flygtningebørn i plejefamilier.