Samarbejdssamtaler

Samarbejdssamtaler er en særlig metode, som er udviklet med udgangspunkt i professionel konfliktmægling, men med særligt fokus på forældre, der deles om børn og derfor skal samarbejde, på en eller anden måde.

Oprindeligt blev samarbejdssamtaler udviklet til skilsmisseforældre, men er efterhånden endnu mere udbredt til samarbejdet mellem biologiske forældre og plejeforældre/døgninstitution om børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet. Senest er jeg og min konsulentmakker begyndt at bruge samarbejdssamtaler til mennesker, der overvejer at blive regnbueforældre, eller som allerede deles om et barn i et aftalt forældreskab.

Metoden følger en helt fast struktur og fokuserer på, hvordan man kan forbedre samarbejdet om børn, der har flere familier. Samarbejdssamtaler kan også være nyttigt i familier, hvor barnet vender tilbage til familien, efter i en periode at have boet et andet sted, eller hvor familien frygter at blive splittet pga. uløste konflikter.

Samarbejdssamtaler foregår på den måde, at man – alt efter konfliktniveauet – aftaler et forløb på 3-5 møder henover 4-9 mdr. Hvert møde i forløbet varer 2½-3 timer og involverer de voksne, der deles om barnet, samt to konsulenter, der styrer processen og sørger for, at alle føler sig hørt og set.

I løbet af de første samtaler opnår man enighed om de aktuelt vigtigste emner i samarbejdet og får lavet skriftlige aftaler om det fremtidige samarbejde om de fælles børn. Efter nogle måneder mødes parterne igen og følger op på, hvordan det er gået med samarbejdet og om der er brug for justeringer eller nye aftaler. Hvis det skønnes nødvendigt kan man mødes igen efter yderligere 6 måneder og igen justere eller forhandle nye aftaler.

Sådan gør I

Hvis I tænker at I kunne have gavn af samarbejdssamtaler, kan I kontakte mig på tlf. 3066 8343 eller på email, hvor I kort beskriver problemstillingen. Jeg vil hurtigt svare jer på, om jeg tror vi kan hjælpe jer og hvornår vi kan tilbyde et første møde.

I er også velkomne til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor I beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig/jer bedst.