GDPR

Her kan du læse om GDPR, sikkerhedsbeskyttelse af data, hos psykolog Inge Loua. Retningslinjerne er opdaterede den 14. oktober 2021.

Alle nye klienter får information om Persondataforordningen ved første fremmøde.

For at vi kan starte et samtaleforløb, skal du underskrive en samtykkeerklæring, som udleveres og gennemgås ved første samtale.

Såvel person- som personfølsomme oplysninger kaldes kritiske oplysninger og er omfattet af GDPR.

Ved skriftlig henvendelse, fx på email, fra dig til psykolog Inge Loua med personfølsomme oplysninger svarer jeg dig på en ny email hvor de personlige og personfølsomme oplysninger vil være fjernet.

Ved fremtidig korrespondance vil jeg benytte krypteret email, som pga krypteringen (sikkerhedsbeskyttelsen) kan indeholde personfølsomme oplysninger

Jeg sletter alle emails og sms-beskeder så snart de er læst

Som psykolog er jeg forpligtet til at skrive journal. Jeg skriver kun papirjournaler, som lovpligtigt opbevares i fem år, hvorefter journalen makuleres

Journalmateriale er opbevaret i sikkerhedsskab bag to låse.

Psykolog Inge Loua og Minoritetskonsulenterne ApS (ejet af Inge Loua) har databehandleraftale med alle sine leverandører af personoplysninger og især personfølsomme oplysninger, f.eks. revisionsselskab og softwareleverandører.

Hvis du ønsker at klage over den psykologiske behandling, håber jeg at du vil fremsætte dine klager for mig, så vi kan tale om hvad der er sket.  Derudover kan du fremsætte din klage for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om en psykolog har udført sit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, jf. Lov om Psykologer.