Plejeforældre

Et barn, der er anbragt, har mindst to familier og skal forholde sig til mindst to hjem og to sæt voksne. Plejeforældre og biologiske forældre ser ofte forskelligt på tingene, og der kan nemt opstå misforståelser og gnidninger.

Det er almindeligt at have uenigheder om opdragelse, tøj, frisure, mad m.v. Der kan også være uenigheder om hvordan overgange fra den ene familie til den anden skal foregå, både afhentning og modtagelse, hvad enten det foregår i hjemmet eller i et samværslokale.

Det er en god ide at få talt sammen og at få lavet klare aftaler inden uenighederne bliver til konflikt, allerhelst helt fra anbringelsen etableres. men det er aldrig for sent at reparere på et konfliktfyldt samarbejde. Vi har erfaringer for, at det kan lykkes at få et bedre samarbejde mellem plejeforældrene og de biologiske forældre, selv i meget fastlåste konflikter.

Samarbejdssamtaler er en særlig metode, udviklet til at forebygge og løse konflikter i familier, der deles om børn. Den bruges især til samarbejdet mellem plejeforældre og biologiske forældre, men også skilsmisseforældre og regnbueforældre kan have glæde af et forløb.  Der vil altid være to konsulenter til at styre processen. Se mere om metoden her

Sådan gør du

Hvis I tænker at I kunne have gavn af samarbejdssamtaler, kan I kontakte mig på tlf. 3066 8343 eller på email, hvor I kort beskriver problemstillingen. Jeg vil hurtigt oplyse, hvornår vi kan tilbyde jer tid til et første møde.

Du er også velkommen til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor du beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig bedst.