Henvisning

Gennem egen læge

Henvisning gennem egen læge er ikke muligt hos mig, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen.

Forsikring

Du kan få helt eller delvist tilskud til psykologsamtaler gennem et forsikringsselskab, det være sig arbejdsgiverbetalt eller egen indbo- eller sundhedsforsikring. Oplysningerne fremgår af din forsikringspolice.

Hvis du skal have tilskud til psykologsamtaler gennem din arbejdsplads eller fagforening, skal det begrundes i forhold på dit arbejde, hvor du må kontakte din leder, tillidsrepræsentant eller din HR-afdeling.

Du kan finde flere oplysninger hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og hos Sygeforsikring Danmark.

Sagsbehandler

Jeg har særlig forstand på unge og på traumer, hvor mine samtaleforløb især henvender sig unge og voksne, der har været udsat for voldsomme oplevelser af kortere eller længere varighed. Traumerne kan være begrundet i vold under opvæksten, æresrelateret vold, trusler om vold, overgreb, herunder seksuelle overgreb, tvivl om seksuel identitet m.v.

De fleste af mine henviste klienter er unge, herunder unge med minoritetsbaggrund, hvor traumatiske oplevelser i fortiden, familieforhold og/eller voldsomme oplevelser har ført til traumatisering.

Procedure ved henvisning fra kommune

Hvis du og din enhed overvejer en borgers gavn af et samtaleforløb, kan du kontakte mig på email, hvor du kort beskriver problemstillingen og dine rammer (timeantal). Jeg vil  hurtigt oplyse, om jeg kan arbejde med problematikken og om jeg evt. har ventetid, så du kan komme videre.

Du er også velkommen til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor du beder om at blive kontaktet.

Psykologiske undersøgelser og supervision

Gennem mit virke i Minoritetskonsulenterne ApS gennemfører jeg psykologiske undersøgelser af unge og unge voksne med etnisk minoritetsbaggrund og tilbyder supervision af fagfolk, hvis arbejde giver kontakt med etniske minoriteter.