Unge og ære

Mange unge med etnisk minoritetsbaggrund kan føle sig presset af familiens og omgivelsernes krav og forventninger til et ungdomsliv i Danmark. Det kan skyldes dit forhold til venner og kærester, din seksualitet, dine ønsker om uddannelse osv. For nogle unge kan konflikterne føre til et brud med familien i en periode.

Det kan være svært at være i modsætning til sin familie og familiens traditioner og at stå alene med sine tanker og beslutninger.

Jeg hjælper unge og voksne, der føler sig klemt i familien. Under samtalerne arbejder vi med hvordan du håndterer et ungdomsliv mellem to kulturer, krav om bestemt opførsel og adfærd, kontrol af din færden og kontakt med andre, trusler om udstødelse fra familien og trusler om vold.

Vi kan tale om din uddannelse og fremtid, om kærester og sex, om familien og dine savn, om uro og søvn, om tristhed og angst og om vold og overgreb, hvis du også har oplevet det.

Målet er at hjælpe dig til afklaring og til at styrke dig til at træffe de rigtige og nødvendige valg.

Hvis du oplever en eller flere ting fra nedenstående liste, kan du have glæde af et samtaleforløb:

 • Forvirring
 • Usikkerhed
 • Vrede
 • Uro
 • Angst for bestemte situationer
 • Angst for fremtiden
 • Tristhed
 • Håbløshed
 • Pludselig gråd
 • Søvnproblemer
 • Tanker, der kører i ring
 • Selvmordstanker
 • Drømme eller flashbacks fra voldsomme begivenheder
 • Undgår steder,situationer eller tanker, der minder om voldsomme begivenheder
 • Problemer med at styre dine følelser af f.eks. vrede eller tristhed
 • Følelsen af hele tiden at være på vagt over for voldsomheder

Hjælp til samtaleforløb

Står du midt i konflikter, der er begrundet i ære og kultur, kan du søge om et samtaleforløb gennem RED rådgivning.