Delt forældreskab

Regnbueforældre, plejeforældre, og skilsmisseforældre har som vilkår, at de er forældre, der deles med andre forældre om et eller flere børn.

Der kan være store forskelle på familiernes værdier og rammer, og hvor alene forskellene kan give gnidninger, uenigheder og måske konflikter.

For barnet kan det være vanskeligt at navigere i de forskellige familier, og det kan være svært at tale om, at det er svært, af frygt for at være illoyal et eller flere steder.

For de voksne kan det være svært at dele barn med en anden familie, hvad enten det har været et vilkår fra starten eller er blevet det pga. skilsmisse eller en anbringelse udenfor hjemmet. Forældreskab er sjældent helt som man havde forestillet sig, og især ikke, når andre voksne også har ansvar for, og meninger om, hvordan forholdene om barnet skal være. Man kan være nervøs for at gøre sig gældende overfor de andre forældre, af frygt for at miste samvær med barnet, og man kommer måske til at ophobe irritationer, uden at få det sagt. Eller man kan føle sig kritiseret og få en oplevelse af, at være mindre værd end de andre forældre. Eller føle sig helt alene med opgaverne og savne opbakning fra de andre forældre.

Sagte og usagte uklarheder og uoverensstemmelser er belastende for både barnet med flere forældre og for forældrenes indbyrdes kontakt og samarbejde.

Aldrig for sent

Allerede fra starten af et delt forældreskab, kan det være nyttigt og forebyggende, at have styrede samtaler om hvordan I deler forældreskabet; i hvilket omfang og hvordan I inddrager hinanden, hvordan og hvor meget I vil være forældre sammen, og hvordan I gør, når der opstår konflikter. Men det er aldrig for sent at få et bedre samarbejde – selv i meget fastlåste relationer er det muligt at finde fælles grund i kærligheden til barnet og komme videre.

Når jeg arbejder med voksne, der deles om et eller flere børn, bruger jeg ’samarbejdssamtaler’, som er en særlig metode til at forebygge og mægle i konflikter mellem forældre. Vi vil for det meste være to konsulenter om opgaven.  Læs mere om samarbejdssamtaler ved at følge linket ovenfor.

Sådan gør I

Hvis I tænker at I kunne have gavn af samarbejdssamtaler, kan I kontakte mig på tlf. 3066 8343 eller på email, hvor I kort beskriver problemstillingen. Jeg vil hurtigt svare jer på, om jeg tror vi kan hjælpe jer og hvornår vi kan tilbyde et første møde.

I er også velkomne til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor I beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig/jer bedst.