Undervisning

I tilrettelæggelsen af foredrag og undervisningsforløb lægger jeg stor vægt på at indhold og øvelser er målrettet deltagerne. Jeg har ingen “færdigpakkede” oplæg og har altid en tæt dialog med rekvirenten i tilrettelæggelsen af den enkelte opgave. Nedenstående er eksempler på undervisning, jeg har varetaget, alene eller sammen med kolleger: “Sikkerhed og samarbejde for børn og unge, der er anbragt på en baggrund af æresrelaterede konflikter“* “Børn med etnisk minoritetsbaggrund i pleje.” * Undervisning af plejefamilier for Center for Familiepleje, Københavns kommune (2013-2014)“Ungdomsliv og familieliv – konflikter, muligheder og udfordringer”* oplæg på Social- og Integrationsministeriets kurser om æresrelaterede konflikter. “Brug af netværket til udsatte børn og unge“*  Undervisning for myndighedssagsbehandlere m.fl. for  bla. Socialstyrelsen, Høje Taastrup og Slagelse kommuner (2011-2014) Kick-off af samarbejdet i ledelse og stab”  for Psykologhuset, Københavns kommune (2013) Psyko-sociale metoder i arbejdet med etniske minoritetsunge” for bla. Børns Vilkår og Børne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet i Norge. (2013) Teenagepiger i det kulturelle krydspres“* for gademedarbejdere på Nørrebro og i Nordvest for Ny Start/SPUK – Socialt- og pædagogisk Udviklings og Kursuscenter (2012) Dialogmøder om social kontrol og æresrelaterede konflikter” for Integrationsministeriet (2011) “Forandringstalent og Modernisering. Mål- og Metodestrategier på Kokkedal 2010”. Personaledag for Behandlingshjemmet Kokkedal (2010) *markerede oplæg og undervisning er leveret gennem mit arbejde for Videnscenter for Familiepleje i Københavns kommune.