Udgivelser

forside2Når Aicha løber hjemmefra. Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger

af Inge Loua,
Hans Reitzels Forlag, 2012

 

Jeg skrev denne fagbog, for at samle og videregive mine erfaringer med etniske minoritetspiger, der har brug for særlig støtte i forbindelse med alvorlige familiekonflikter.

Fra bogens indledning: “Denne bog handler om en bestemt gruppe af etniske minoritetspiger. Ikke alle dem, der vokser op i kærlige og velfungerende familier, hvor man forhandler om tingene og indgår kompromiser.

Hvor de unge – ligesom unge til alle tider – argumenterer for og kæmper sig til nye vilkår og rammer i talrige små opgør. Denne bog handler om de piger, hvor forhandlingerne ikke lykkedes. Hvor familiekulturen ikke tillader forhandling, eller hvor hverken forældre eller unge har kompetencer eller redskaber til, hvordan de skal forhandle med hinanden. Hvor unge piger, der ønsker sig et friere og mere moderne ungdomsliv, bliver mødt med vold eller udelukkelse eller ekstrem social kontrol. Hvor nogle af dem bliver presset, overtalt, snydt eller tvunget til et ægteskab, de ikke ønskede. Hvilke særlige betingelser og dilemmaer er der for netop disse unge piger i deres teenageliv? Hvordan kan professionelle møde, forstå, hjælpe, og støtte pigerne?”

Målgruppen er primært fagfolk i tæt kontakt med pigerne, især dem på anbringelsesstederne som ungdomspensioner, opholdssteder og plejefamilier, men bogen kan også læses af andre fagfolk, der arbejder med unge: SSP-medarbejdere, lærere, ungdomsskolelærere, sundhedsplejersker, pædagoger i væresteder og fritidstilbud osv.

Kig i bogen og find bogens bilag på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Anmelderne skrev:
Uddrag af anmeldelse i PsykologNyt, skrevet af Ida Koch
Loua så at sige lister relevant teori og forskningsresultater ind hos læseren, med cases og behørige henvisninger og fodnoter, men uden at det forekommer besværligt. Hvert kapitel afsluttes med supplerende litteratur og gode refleksionsspørgsmål til læseren. Bogen er særdeles praksisnær, uden at den har karakter af en kogebog. Når man som jeg har arbejdet med unge, herunder med etniske minoritetsunge, i vældig mange år, byder bogen på en del velkendt. Alligevel har jeg gang på gang fået nye erkendelser og mange gange tænkt: Gid jeg havde læst denne bog for længe siden.”

Uddrag af anmeldelse i Social Kritik 135/2013, skrevet af Yvonne Mørck, lektor på Roskilde Universitet:
“Det er en velskrevet bog, der er udformet i et tilgængeligt sprog, der retter sig mod en bred målgruppe. Den er også opbygget på en pædagogisk og læsevenlig måde. Inden for mange praksisorienterede felter, fx. det socialpædagogiske, indhenter medarbejdere mange væsentlige erfaringer. Få har imidlertid kapacitet til at systematisere og nedskrive disse erfaringer, så de kan komme det videre arbejde til gavn. Det har Inge Loua, og det skal hun have stor tak for.”

Uddrag af anmeldelse i LOKKNyt, skrevet af Julia Weissenbach, rådgiver i æresrelaterede konflikter:
“Bogen bidrager med større indsigt i og forståelse af æresrelaterede konflikter og vold, hvilket er kærkomment i et felt, hvor der generelt er behov for større viden.”

Christina Elle, Etnisk Konsulentteam i Københavns Kommune:
Bogen er den mest grundige analyse af de problematikker, som disse piger står i, vi har set ind til nu, og hvad det er for dilemmaer vi som professionelle skal forholde os til, når vi forsøger at hjælpe de unge og deres familier