Regnbueforældre

Regnbueforældre er en samlebetegnelse for personer, der aftaler forældreskab, uden at være partnere. Nogle gange er en af forældrene enlig, andre gange er begge biologiske forældre i parforhold. Nogle regnbueforældre er homoseksuelle, andre er ikke. Et regnbuebarn kan således have op til fire forældre.

Der er ofte begejstring og positive forventninger til at få barn. Men der kan også være betænkeligheder og tvivl om nu det kan lykkes at blive forældre sammen. Når barnet er i maven hos den biologiske mor kan man deles om lykke og frygt, og vil ofte nedtone forskelle i livsstil og værdier. Der er dog erfaring for, at de mange voksne om barnet med forskellige interesser og personligheder, kan give store modsætninger under barnets opvækst. Hvor gammelt skal barnet for eksempel være, førend det kan sove hos sin far/fædre? Hvordan bliver man enige om en deleordning, når der er op til fire voksne omkring barnet, og hvordan bliver man enige om ændringer, når barnets eller de voksnes behov ændrer sig? Har nogen flere rettigheder end andre, og hvordan bliver vi enige om samvær og samarbejde? Hvad gør vi, hvis der opstår konflikter? Hvad gør vi i forhold til barnet, hvis et par splitter op?

Det er almindeligt for deleforældre at have uenigheder om samarbejdet, lige fra opdragelse, tøj, frisure, mad m.v. og til hvordan afhentning og modtagelse i overgangen fra den ene familie til den anden skal foregå.

Det mest ideelle er at tage fat om samarbejdet, allerede inden I bliver forældre sammen. I et regnbueforløb, vil I blive taget igennem en række af de temaer, som erfaringsmæssigt kan give konflikter i delt forældreskab. Men I kan også vælge et forløb med samarbejdssamtaler, hvor I selv vælger hvilke emner, der skal tales om, i jeres unikke regnbuekonstellation.

Aldrig for sent

Allerede fra starten af et delt forældreskab, kan det være nyttigt og forebyggende, at have styrede samtaler om hvordan I deler forældreskabet; i hvilket omfang og hvordan I inddrager hinanden, hvordan og hvor meget I vil være forældre sammen, og hvordan I gør, når der opstår konflikter. Men det er aldrig for sent at få et bedre samarbejde – selv i meget fastlåste relationer er det muligt at finde fælles grund i kærligheden til barnet og komme videre.

Samarbejdssamtaler er en særlig metode til at forebygge og mægle i konflikter mellem forældre. Samarbejdssamtalerne sørger for, at I får talt de vigtigste emner igennem i et roligt og styret forum. Vi vil for det meste være to konsulenter om opgaven.  Læs mere om samarbejdssamtaler ved at følge linket ovenfor.

Sådan gør I

Hvis I tænker at I kunne have gavn af et samtaleforløb, kan I kontakte mig på telefon 3066 8343 eller på en email, hvor I kort beskriver jeres situation og hvad I har brug for. Jeg vender hurtigt tilbage med svar på om jeg tror vi kan hjælpe jer og hvornår vi kan tilbyde et første møde.

I er også velkomne til at sende en sms, hvor I beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig/jer bedst.