Samarbejdssamtaler

Samarbejdssamtaler er en særlig metode, som er inspireret af professionel konfliktmægling. Metoden følger en helt fast struktur og fokuserer på, hvordan man kan forbedre samarbejdet omkring børn, der har flere familier, f.eks. regnbuebørn, skilsmissebørn eller plejebørn. Det kan også være en nyttig metode i familier, hvor barnet vender tilbage til familien, efter i en periode at have boet et andet sted, eller hvor familien frygter at blive splittet pga. uløste konflikter.

Samarbejdssamtaler foregår på den måde, at man – alt efter konfliktniveauet – aftaler et forløb på 3-4 møder henover 4-9 mdr. Hvert møde i forløbet varer 2½-3 timer og involverer de voksne, der deles om barnet, samt to konsulenter, der styrer processen og sørger for, at alle føler sig hørt og set.

I løbet af de første samtaler opnår man enighed om de aktuelt vigtigste emner i samarbejdet og får lavet skriftlige aftaler om det fremtidige samarbejde om de fælles børn. Efter nogle måneder mødes parterne igen og følger op på, hvordan det er gået med samarbejdet og om der er brug for justeringer eller nye aftaler. Hvis det skønnes nødvendigt kan man mødes igen efter yderligere 6 måneder og igen justere eller forhandle nye aftaler.