Supervision

Supervision er personlig vejledning og faglig refleksion over dilemmaer, der møder een i arbejdet.

Supervision til professionelle
Gennem mit firma Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder jeg supervision til fagfolk og her især til professionelle, der arbejder med etniske minoriteter. Supervisionen kan foregå enten på arbejdspladsen eller i mine lokaler. I behøver ikke være fra samme arbejdsplads, men skal have nogenlunde samme målgruppe indenfor det psykosociale eller socialpædagogiske arbejdsfelt. I vælger hvilke temaer eller problematikker I ønsker at få supervision på, og jeg giver vejledning og leder fælles refleksioner om de dilemmaer og konflikter, der opstår i forbindelse med den enkelte problematik, med jeres samarbejde eller i forhold til bestemte børn og unge.

Jeg har erfaring med supervision til følgende personalegrupper:

  • Pædagogisk personale i fritidstilbud og ungdomsklub
  • Pædagogisk personale på dagbehandlingsinstitutioner, døgninstitutioner og opholdssteder
  • Ungdomsrådgivere og udegående medarbejdere
  • Medarbejdere på krisecentre
  • SSP- og gademedarbejdere

Supervision til plejefamilier
Gennem Minoritetskonsulenterne ApS tilbyder vi supervision til plejefamilier med større børn eller unge. Vi har særlige erfaringer med plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund, og uledsagede mindreårige flygtningebørn i plejefamilier.

Læs også om psykologsamtaler, undervisning eller udviklingsprocesser, seminarer og personaledage og samarbejdssamtaler/mægling.