Adoptivbørn

Adoptivbarnet er født i en anden familie og vil altid bære tankerne om den anden familie i sin forestillingsverden. Mange adoptivbørn kommer fra andre lande og ser anderledes ud end majoritetsbefolkningen i Danmark.

Voksne kan få hjælp til at håndtere bl.a. adoptivbarnets forestillingsverden.

Den unge eller den voksne adopterede kan få samtaler om dilemmaer og vanskeligheder ved at vokse op i en familie, som man ikke er født i og ved ofte at blive mødt som fremmed af omgivelserne.

Sådan gør du

Hvis du tænker at kunne have gavn af et samtaleforløb, kan du kontakte mig på email, hvor du kort beskriver problemstillingen. Jeg vil hurtigt oplyse, om jeg evt. har ventetid, så du kan komme videre.

Du er også velkommen til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor du beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig bedst.