Regnbuebørn

Regnbuebørn er børn af homoseksuelle, der har valgt at få børn sammen. Et regnbuebarn kan have op til fire forældre.

Lykken er ofte stor, når barnet er i maven hos en af mødrene, men de mange voksne om barnet og de mange interesser kan give store modsætninger under barnets opvækst. Hvor gammelt skal barnet for eksempel være, førend det kan sove hos sine fædre? Hvordan bliver man enige om en deleordning, når der er op til fire voksne omkring barnet, og hvordan bliver man enige om ændringer, når barnets eller de voksnes behov ændrer sig?

Det er almindeligt at have uenigheder om opdragelse, tøj, frisure, mad m.v. og om aftaler om afhentning og modtagelse, specifikt hvordan det skal foregå, når barnet skal fra den ene familie til den anden. Det er godt at forebygge ved at lave gode aftaler og ved at sætte ord på forskellighederne, inden barnet bliver klemt mellem de voksnes forskellige verdener.

Det er en god ide at få talt sammen og at få lavet klare aftaler inden uenighederne bliver til konflikt, men det er aldrig for sent at reparere på et konfliktfyldt samarbejde. Samarbejdssamtalerne sørger for, at I får talt de vigtigste emner igennem i et roligt og styret forum.

Sådan gør I

Hvis I tænker at I kunne have gavn af et samtaleforløb, kan I kontakte mig på email, hvor I kort beskriver problemstillingen. Jeg vil hurtigt oplyse, om jeg evt. har ventetid, så I kan komme videre.

I er også velkomne til at ringe til mig på tlf. 3066 8343 eller sende en sms, hvor I beder om at blive kontaktet og hvornår det passer dig/jer bedst.