Barn i to familier

Adoptivbørn, plejebørn, regnbuebørn og skilsmissebørn har som vilkår, at de vokser op i to familier, hvor der kan være store forskelle på familiernes værdier og rammer, og hvor alene forskellene kan give uenigheder og konflikter.

Det kan være vanskeligt for barnet eller den unge at navigere i de forskellige familier, og det kan være svært at tale om problemerne af frygt for at være illoyal et eller flere steder.

Den voksne kan også have det svært i splittelsen og det kan være svært at dele sit barn med en anden familie.

For de implicerede, såvel børnene som de voksne kan det være befriende at tale med en, der ikke er involveret i konflikten og hvor der ikke opstår loyalitetskonflikter.

Når jeg arbejder med børn, der bor i flere familier og med deres voksne bruger jeg ’samarbejdssamtaler’, som er en særlig metode til at forebygge og løse konflikter i familier, der deles om børn.